Vedtekter for Mogreina Grendeutvalg

Styret jobber med å utarbeide nye vedtekter for Grendeutvalget. For generelle vedtekter for grendelag i Ullensaker kommune, klikk knapp under!