Tilskudd til nærmiljøtiltak (Grendepotten)

Ullensaker kommune er egentlig ganske kule! Hvert år mottar Grendeutvalget et tilskudd til nærmiljøtiltak (tidligere kalt "Grendepotten) som lag, foreninger og vel kan søke om tildeling fra.

Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

Tiltak som støttes skal som hovedregel skje i grendeutvalgets geografiske område eller ha en sterk forankring i området. Det kan inngås samarbeid med andre grendeutvalg om aktivitet på tvers av grendeutvalgenes geografiske områder.

Frist for søknad er satt til 30. juni 2018. Søknad sendes mgu@visitmogreina.no 

For søknadsskjema om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER

For reglement om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER