Tilskudd til nærmiljøtiltak (Grendepotten)

Ullensaker kommune deler ut tilskudd til nærmiljøtiltak, også kalt "Grendepotten". Det er ganske kult! Og nesten like kult - det er grendeutvalget som får bestemme hva pengene skal brukes til!

Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

Tiltak som støttes skal som hovedregel skje i grendeutvalgets geografiske område eller ha en sterk forankring i området. Det kan inngås samarbeid med andre grendeutvalg om aktivitet på tvers av grendeutvalgenes geografiske områder.

For 2024 kan det tildeles inntil kr 37.000,- 

Søknadsfrist: 15. mai 2024. Søknad sendes mgu@visitmogreina.no 

Søknadsskjema om tilskudd til nærmiljøtiltak finner du her:


For reglement om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER

I 2023 ble det delt ut kr 15.000 til nytt piano i menigheten. Menighetsrådet arrangerer en rekke tiltak for alle i alle aldre i Mogreina, og med nytt piano vil denne møteplassen forsterkes til beste for alle. Gapahuken i Mogreinaskogen er ferdigstilt, og sluttregningen på kr 23.000 ble dekket via grendepotten. gapahuken er et naturlig samlingspunkt og turmål, som kan benyttes av alle.

I 2022 mottok skolekorpset kr 14.000 til nye instrumenter. Mogreina Menighetsråd mottok kr 7.500 kr til Vinterfestivalen, mens Mogreina Idrettslag fikk kr 9.000 kr til innkjøp utstyr til skøytebanen i Sætreringen til bruk for alle. Videre benyttet grendeutvalget kr 5.000 kr til Mogreinamarsjen og kr 1600 til administrasjon i henhold til regler for tildeling.

I 2021 gikk kr 11.060 til Mogreina Idrettslag. Kr 10.000 gikk til FAU Mogreina skoles nye gapahuk, mens resterende midler gikk til grendeutvalgets aktivitet i Mogreina.

I 2020 gikk kr 20.000 til Mogreina Idrettslag. I tillegg er det satt av 8.600 til ny gapahuk i skogen i regi av FAU.

I 2019 ble det ikke delt ut midler til nærmiljøtiltak.

I 2018 gikk midler til Ullensaker Bueskytterklubb, Kodeklubben på Mogreina skole, samt Mogreinamarsjen.