Tilskudd til nærmiljøtiltak (Grendepotten)

Ullensaker kommune deler ut tilskudd til nærmiljøtiltak, også kalt "Grendepotten. Det er ganske kult! Og nesten like kult - det er grendeutvalget som får bestemme hva pengene skal brukes til!

Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

Tiltak som støttes skal som hovedregel skje i grendeutvalgets geografiske område eller ha en sterk forankring i området. Det kan inngås samarbeid med andre grendeutvalg om aktivitet på tvers av grendeutvalgenes geografiske områder.

For 2020 skal det tildeles kr 28.600,- 

Søknadsfrist: 1. april 2020. Søknad sendes mgu@visitmogreina.no 

For søknadsskjema om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER

For reglement om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER

I 2020 gikk kr 20.000 til Mogreina Idrettslag. Grendeutvalget beholdt kr. 8.600 til egne initiativ i henhold til etablert praksis.

Ullensaker kommune har ikke budsjettert med midler til nærmiljøtiltak i 2021, men grendeutvalget ser på muligheter  for å finne andre løsninger for dette til beste for alle i Mogreina.