Tilskudd til nærmiljøtiltak (Grendepotten)

Ullensaker kommune har fjernet tilskudd til nærmiljøtiltak (tidligere kalt "Grendepotten) fra og med 2019. Mogreina Grendeutvalg har likevel 4.500 kroner for utdeling i 2019 som lag, foreninger og vel kan søke om tildeling fra.

Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

Tiltak som støttes skal som hovedregel skje i grendeutvalgets geografiske område eller ha en sterk forankring i området. Det kan inngås samarbeid med andre grendeutvalg om aktivitet på tvers av grendeutvalgenes geografiske områder.

Søknadsfrist: 1. april 2019. Søknad sendes mgu@visitmogreina.no 

For søknadsskjema om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER

For reglement om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER