Tilskudd til nærmiljøtiltak (Grendepotten)

Ullensaker kommune deler ut tilskudd til nærmiljøtiltak, også kalt "Grendepotten. Det er ganske kult! Og nesten like kult - det er grendeutvalget som får bestemme hva pengene skal brukes til!

Formålet med tilskudd til nærmiljøtiltak er å initiere og støtte positiv aktivitet som fremmer et godt nærmiljø. Det legges vekt på tiltak som skaper samhandling på tvers av generasjoner og kulturer, samt nye aktiviteter og forbedringer utover ordinær drift av eksisterende fritidstiltak.

Tiltak som støttes skal som hovedregel skje i grendeutvalgets geografiske område eller ha en sterk forankring i området. Det kan inngås samarbeid med andre grendeutvalg om aktivitet på tvers av grendeutvalgenes geografiske områder.

For 2021 skal det tildeles kr 28.600,- 

Søknadsfrist: 11. juni 2021. Søknad sendes mgu@visitmogreina.no 

For søknadsskjema om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER

For reglement om tilskudd til nærmiljøtiltak, klikk HER

I 2020 gikk kr 20.000 til Mogreina Idrettslag. I tillegg er det satt av 8.600 til ny gapahuk i skogen i regi av FAU.

I 2019 ble det ikke delt ut midler til nærmiljøtiltak.

I 2018 gikk midler til Ullensaker Bueskytterklubb, Kodeklubben på Mogreina skole, samt Mogreinamarsjen.