Kontakt

Mogreina Grendeutvalg                  Facebook
mgu@visitmogreina.no                     @mogreinagrendeutvalg


Norrøna Grendehus                         Booking Norrøna Grendehus
Tussefaret 2, 2054 Mogreina           booking@visitmogreina.no


Kontaktinformasjon til styremedlemmene finner du under kartet.

Grendeutvalgets styre 2018

Tom Rosenvinge

Leder

tom.rosenvinge@hotmail.com
Mob: 93 02 88 66

Wenche Dalmo

Nestleder

wekors@live.no
Mob: 481 09 911

Stein Ove Gudmundsrud

Sekretær

stein.ove.gudmundsrud@ark.no
Mob: 400 20 688

Kjetil Prestbakmo

Kasserer

kasserer@visitmogreina.no
Mob: 908 28 304

May Helen Hansen Lundberg

Styremedlem / FAU-kontakt

mhhlundberg@gmail.com
Mob: 41 51 97 57

Bjørnar Strøm

Styremedlem / OSL 3. rullebane

bstrom29@gmail.com
Mob: 909 42 998

Roger Bidtnes

Styremedlem /
Norrøna Grendehus

booking@visitmogreina.no
Mob: 94 09 25 24

Erlend Eggum

Styremedlem

erlend.eggum@gmail.com
Mob: 454 15 818


Grendeutvalgets valgkomite

Lyst til å engasjere deg? Eller synes du rett og slett at personene over ikke gjør en god nok jobb?  I så fall kan du ta kontakt med valgkomiteen:

Det vil si - du må vente til vi har fått på plass en valgkomité..