Grendeutvalget i Mogreina

Dette jobber vi for

Mogreina Grendeutvalg har vedtatt en handlingsplan som vi jobber etter:


Mogreina som lokalsamfunn 

Mogreina må prioriteres som lokalsamfunn. Kommunalpolitikerne må i større grad anerkjenne Mogreina som lokalsamfunn.

Fortsatt læringsmiljø 

Skolen er Mogreinas samlingspunkt. En oppgradering av bygningsmassen må på plass for å skape et tilfredsstillende lærings- og arbeidsmiljø.

Sundt og levende oppvekstmiljø

Det må etableres idrettsanlegg i Mogreina. I tillegg må det stimuleres til at lag og foreninger gir Mogreininger et godt aktivitetstilbud.

Et godt sted å bo

Mogreina skal synliggjøres som et godt sted å bo med gode tilbud til alle i bygda. Gjennom positiv omtale skal Mogreina ikke bare bestå, men utvikles til å bli et attraktivt sted å etablere seg, vokse opp og bli gammel.

Nabo til OSL

OSL er en viktig institusjon i  Ullensaker som må gis rom for utvikling. Men denne utviklingen kan ikke gå på bekostning av Mogreina som lokalsamfunn. 

Grendeutvalget har vanligvis styremøte den første mandagen i måneden. Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet!