Årets Mogreining

Med så mange flotte folk i greina som hver på sin måte bidrar til at Mogreina blir et bedre sted å bo, er det klart vi må ha en pris! 

"Årets Mogreining" 

Statutter
§ 1 Prisen «Årets Mogreining» tildeles av Mogreina Grendeutvalg etter nominasjon fra Mogreinas befolkning. Grendeutvalget kan også fremme kandidater.

§ 2 Prisen kan årlig tildeles en person som nedlegger/har nedlagt et betydningsfullt arbeid for Mogreina, eller bidratt til å sette Mogreina på kartet.

§ 3 Prisen beløper seg til et diplom samt en mindre oppmerksomhet.

Nominasjon til Årets Mogreining!

Jeg mener følgende person fortjener å bli "Årets Mogreining"