Årets Mogreining

Med så mange flotte folk i greina som hver på sin måte bidrar til at Mogreina blir et bedre sted å bo, er det klart vi må ha en pris! 

"Årets Mogreining" 

Statutter
§ 1 Prisen «Årets Mogreining» tildeles av Mogreina Grendeutvalg etter nominasjon fra Mogreinas befolkning. Grendeutvalget kan også fremme kandidater.

§ 2 Prisen kan årlig tildeles en person som nedlegger/har nedlagt et betydningsfullt arbeid for Mogreina, eller bidratt til å sette Mogreina på kartet.

§ 3 Prisen beløper seg til et diplom samt en mindre oppmerksomhet.


Årets Mogreining 2022: Tore Nordmyren

Med sitt engasjement og sin ved har Tore Nordmyren har i en årrekke bidratt til å gjøre Mogreina til et litt bedre sted å bo.

Nordmyren har engasjert seg i lokalmiljøet helt siden han flyttet til Mogreina for 16 år siden og tok over familiegården. I en årrekke har julegranen i skolegården på Mogreina blitt levert av Nordmyren, kostnadsfritt og ferdig oppsatt.


Årets Mogreining 2021: June-Cathrine Berge

June har vært leder av Mogreina skolekorps i nesten fem år. Gjennom sitt brennende engasjement og blide vesen, har hun gitt en ny generasjon Mogreininger en mulighet, og inspirasjon, til å oppleve gleden med musikk samtidig som sosialt samhold og vennskap har stått høyt på agendaen.


Årets Mogreining 2020: Magne Jensen

Magne Jensen har gjennom årene hatt verv i alt fra menighetsrådet til skolekorps, grendeutvalg og idrettslaget. Han har være bussvakt for barna på Mogreina skole, og er å anse som selvskreven på alle årsmøter og dugnader i greina.


Årets Mogreining 2019: Vidar Larsen

Vidar Larsen tildeles prisen for mange års arbeid med å kjøre opp skispor i Mogreina. Vidar har, med sitt blide humør, nedlagt hundrevis av timer for å gi alle i Mogreina et løypetilbud, og gjennom dette bidratt sterkt til lokalsamfunnet og at Mogreina er et godt sted å bo.


Nominasjon til Årets Mogreining!

Jeg mener følgende person fortjener å bli "Årets Mogreining"