Årets Mogreining

Med så mange flotte folk i greina som hver på sin måte bidrar til at Mogreina blir et bedre sted å bo, er det klart vi må ha en pris! 

"Årets Mogreining" 

Statutter
§ 1 Prisen «Årets Mogreining» tildeles av Mogreina Grendeutvalg etter nominasjon fra Mogreinas befolkning. Grendeutvalget kan også fremme kandidater.

§ 2 Prisen kan årlig tildeles en person som nedlegger/har nedlagt et betydningsfullt arbeid for Mogreina, eller bidratt til å sette Mogreina på kartet.

§ 3 Prisen beløper seg til et diplom samt en mindre oppmerksomhet.

Årets Mogreining 2020: Magne Jensen

Magne Jensen har gjennom årene hatt verv i alt fra menighetsrådet til skolekorps, grendeutvalg og idrettslaget. Han har være bussvakt for barna på Mogreina skole, og er å anse som selvskreven på alle årsmøter og dugnader i greina.


Årets Mogreining 2019: Vidar Larsen

Vidar Larsen tildeles prisen for mange års arbeid med å kjøre opp skispor i Mogreina. Vidar har, med sitt blide humør, nedlagt hundrevis av timer for å gi alle i Mogreina et løypetilbud, og gjennom dette bidratt sterkt til lokalsamfunnet og at Mogreina er et godt sted å bo.


Nominasjon til Årets Mogreining!

Jeg mener følgende person fortjener å bli "Årets Mogreining"