Årets Mogreining

Med så mange flotte folk i greina som hver på sin måte bidrar til at Mogreina blir et bedre sted å bo, er det klart vi må ha en pris! 

"Årets Mogreining" 

Statutter
§ 1 Prisen «Årets Mogreining» tildeles av Mogreina Grendeutvalg etter nominasjon fra Mogreinas befolkning. Grendeutvalget kan også fremme kandidater.

§ 2 Prisen kan årlig tildeles en person som nedlegger/har nedlagt et betydningsfullt arbeid for Mogreina, eller bidratt til å sette Mogreina på kartet.

§ 3 Prisen beløper seg til et diplom samt en mindre oppmerksomhet.


Årets Mogreining 2021: June-Cathrine Berge

June har vært leder av Mogreina skolekorps i nesten fem år. Gjennom sitt brennende engasjement og blide vesen, har hun gitt en ny generasjon Mogreininger en mulighet, og inspirasjon, til å oppleve gleden med musikk samtidig som sosialt samhold og vennskap har stått høyt på agendaen.

June har også vært ansvarlig for Jessheim, Hovin og Mogreina skolekorps loppemarked i fem år, noe som er en stor og krevende jobb.

Det har vært god rekruttering til korpset fra Mogreina de siste årene. Mye av æren for dette kan tilskrives Junes engasjement. Under Mogreinamarsjen har hun vært primus motor for korpsets alltid kreative stand, senest i 2021 da kasting av stortromme ble en braksuksess.

Hennes utrettelige arbeid for å sikre en korpsbevegelse i Ullensakers nordligste bygd, hennes positivitet og mange gode forslag og ideer, har gjort Mogreina til et bedre samfunn å bo i, samt å vokse opp i.

Visitmogreina er derfor av den oppfatning at June-Cathrine Berge er en særdeles verdig vinner av prisen «Årets Mogreining 2021».


Årets Mogreining 2020: Magne Jensen

Magne Jensen har gjennom årene hatt verv i alt fra menighetsrådet til skolekorps, grendeutvalg og idrettslaget. Han har være bussvakt for barna på Mogreina skole, og er å anse som selvskreven på alle årsmøter og dugnader i greina.


Årets Mogreining 2019: Vidar Larsen

Vidar Larsen tildeles prisen for mange års arbeid med å kjøre opp skispor i Mogreina. Vidar har, med sitt blide humør, nedlagt hundrevis av timer for å gi alle i Mogreina et løypetilbud, og gjennom dette bidratt sterkt til lokalsamfunnet og at Mogreina er et godt sted å bo.


Nominasjon til Årets Mogreining!

Jeg mener følgende person fortjener å bli "Årets Mogreining"