Nyheter fra Norges mest sentrale grein

40 minutter fra Oslo, seks timer fra New York - klart vi har mye å melde om!


Interesseorganisasjon mot tredje rullebane

(30. mai 2018) Nei til tredje rullebane er en interesseorganisasjon for berørte innbyggere i forbindelse med planlegging og en ev. utbygging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Organisasjonen skal ivareta natur, miljø og berørte innbyggere i forbindelse med planlegging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

Onsdag 6. juni kl. 18 arrangeres ekstraordinært årsmøte i Ullensaker Rådhus der organisasjonen formelt blir stiftet. Grendeutvalget oppfordrer flest mulig til å stille opp - vi møter selvfølgelig selv!


Grendepotten for 2018!

Grenepotten er et lokaltilskudd som Grendeutvalgene i kommunen fordeler på vegne av Ullensaker kommune. Grendepotten har nå skiftet navn til "Tilskudd til nærmiljøtiltak", men summen (40.000) og kriteriene er lik. Les mer om hva som skal til for at ditt vel, lag eller forening kan søke om midler på linken under. Frist for søknad er 30.juni.

Grendepotten


BaneNor vurderer etablering mellom Hauerseter og Mogreina

(08. mai 2018) Mogreina Grendeutvalg er gjort kjent med at Bane Nor planlegger ny kombi- og tømmerterminal for godstransport på jernbane mellom Hauerseterkrysset og Mogreinakrysset på østsiden av dagens togtrasé. Vi har bedt Ullensaker kommune om en redegjørelse. Les mer under.


På tide å prioritere Mogreina

Nytt styre i Grendeutvalget vil ha Mogreina på kartet.

(20. april 2018) Mogreina Grendeutvalg valgte i februar nytt styre. Grendeutvalget ønsker et større engasjement fra egne innbyggere, samt fra kommunen.

- Mogreina står ved et veiskille. Selv om det de senere årene har vært en positiv tilflytning, har ikke Mogreina utviklet seg i takt med resten av kommunen. Med så mange fine folk samlet på ett sted må det være mulig å gjøre noe med dette, mener Tom Rosenvinge, leder i Mogreina Grendeutvalg.

Les hele pressemeldingen ved å trykke på knappen under!


Sessvoll: Oppgraderer skytefeltet

(04. april 2018) Mogreina Grendeutvalg ser positivt på forsvarets planer om å ivareta miljøperspektivet i forbindelse med opprustningen av skytterbanen på Sessvollmoen.

Grendeutvalget ønsker likevel å påpeke at det må iverksettes tilstrekkelig støyavbøtende tiltak for Mogreinas befolkning. Les høringssvaret ved å trykke på knappen under!