Foto: denne side Nandor Tamas

Norrøna Grendehus


Norrøna Grendehus er solgt til et eiendomsselskap for 2,5 millioner kroner etter en grundig salgsprosess. Kommunen har omdisponert eiendommen fra samfunnshus til private boliger. Så langt vi har bragt på det rene vil det komme fire boenheter på tomten. 

Pengene vil gi Visitmogreina ca 2,2 millioner når alle utgifter til salg er trukket fra. Dette er midler som vi skal forvalte forsiktig og fornuftig. Utallige dugnadstimer og dugnadsånd er lagt ned i Mogreina for at disse midlene i dag står på konto, og vi skal være vårt ansvar bevisst. 

Det første som skjer, er at pengene vil bli satt på en bankkonto med så gode rentebetingelser som er mulig å få i dagens marked. Dersom pengene blir stående, vil dette gi et renteutbytte på rundt 30.000 kroner årlig. 
Videre vil vi være aktivt ute i lokalmiljøet for å sikre at alle gode forslag til hvordan disse midlene kan forvaltes, blir tatt med videre i prosessen. 

Visitmogreina jobber etter en årsmøtevedtatt handlingsplan som sier at vi skal tilrettelegge for et enda bedre lokalsamfunn i Mogreina - både for store og små. Vi jobber blant annet med å tilrettelegge for at Mogreina får et idrettsanlegg i tilknytning til skolen. Politikerne har lovet oss at dette blir en realitet. Likeledes har Idrettsrådet satt Mogreina øverst på sin prioriteringsliste når nye anlegg skal bygges. Det er iverksatt prosesser for å omregulere eiendommen på andre siden av fylkesveien for skolen. 

Vi har tidligere uttalt at dersom vi kan stimulere til at et slik anlegg blir en realitet, er vi positive til dette. Dersom disse midlene kan bidra til at det også blir et forsamlingslokale tilknyttet dette anlegget, så synes vi det er en god idé. 

Ingenting er lovet. Ingenting er vedtatt. Men det finnes mange muligheter! Vi er sikre på at vi sammen skal få til veldig mye bra for Mogreina!

Forslag til hvordan forvalte Norrøna-midlene?

Send oss en tilbakemelding her!